Občanske právo


Občanske právo se skládá z několika oblastí. V naší kanceláři se zabýváme zejména z těmi oblastmi:
  • Majetkové právo (majetkové spory, věcná břemena), vypořádání společného jmění, zástavní právo, vypořádání spoluvlastnictví), atd.
  • Dědické právo: (sestaveni závěti, darovací smlouvy, smlouva o vydání věcí, smlouva zaopatřovací, závazky – smlouva o věcném břemenu doživotního užívání, zastupování v dědickém řízení a soudní spory ve vztahu k nim, atd.),
  • Obligační právo: (smlouvy, náhrady škody),
  • Rodinné právo: (rozvod, žaloba k zrušení snížení / zvýšení výživného), příprava a vypracování, revize listin pro nesporný rozvod (úprava poměrů dětí, vypořádání majetku), zastupování v řízení o rozvodu manželství, úpravě poměrů k dětem či vypořádání SJM, zastupování v řízení o výživném pro děti či rozvedeného manžela,
  • Exekuční právo: (vymáhání a pojištění nároků),
  • Autorské právo: (postupy na ochranu práv autora).

ADVOKÁTNÍ SPOLEČNOST TRŠAN A.K., S.R.O.


Čufarjeva 3
1000 Ljubljana
SLOVENIJA (Slovínsko)

T: +386 1 438 61 30

Faks:  +386 1 438 61 34

E: dusan.trsan@odvetnik-trsan.si
           
           
           
 

Pravni predpisi

AJPES
Davčna uprava RS

Vrhovno sodišče RS

Evropsko sodišče za človekove pravice

 
 

ODŠKODNĚNÍ

SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

HOSPODÁŘSKÉ SPORY

DĚDICTVÍ

SPORY O MAJETEK
KONTAKT

Advokátní společnost Tršan A.K., S.R.O.

Čufarjeva 3
1000 Ljubljana
SLOVENIJA (Slovínsko)

T: +386 1 438 61 30

Faks. +386 1 438 61 34
dusan.trsan@odvetnik-trsan.si

 
Na webových stránkách používáme cookies. Některé cookies, aby zajistí, že stránka funguje normálně, jiné umožnjují snadné používání internetových stránek, počítání počtu návštěvníků a provoz plug-inů, které umožňují rozdělení obsahu. Budete-li pokračovat, budeme předpokládat, že přijímáte všechny cookies.
Odmítnout cookie